Pınar ŞAHAN VARIŞ

Avukat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
İstanbul Barosu avukatı.
İngilizce- Türkçe