Sahan Law Firm, müvekkillerin ihtiyaçlarını karşılarken değişik alanlardaki bilgilerini harmanlar ve birleştirir. Sahan Law Firm’in her bir üyesi kendi bilgi, görüş ve uzmanlık anlayışını projeye aktarır..

color-blocks-8 Rekabet Hukuku

Şahan Law Firm, rekabet hukuku konusunda uzmanlaşmış, dinamik ve genç kadrosu ile, yeni mevzuatları sürekli inceleyerek, müvekkillerine en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

Rekabet Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetlerin bazılar;

  • Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık
  • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları
  • Global çapta pişmanlık başvuruları desteği
  • Birleşme, devralma ve ortak girişimler
  • Rekabet hukuku danışmanlığı

color-blocks-8 Gayrimenkul hukuku

KVKK’ ya uyumun sağlanması amacıyla Şahan Law Fırm olarak müvekkillerimize: KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması, Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

color-blocks-8 Gayrimenkul hukuku

Sahan Law Firm, ticari gayrimenkul iktisabı, devri, kiralanması gibi işlemlerin yanı sıra, uluslararası gayrimenkul geliştirme şirketlerinin büyük ölçekteki inşaat projelerine danışmanlık hizmetleri sağlar. Bu projelerden doğan her türlü ihtilaflarda müvekkillerini temsil eder. Gayrimenkul hukuku içinde EPC sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri ve alış-veriş merkezlerine ilişkin sözleşmeler önemli yer tutar.

color-blocks-7 Şirketler hukuku

Sahan Law Firm, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin hizmet sunar.

Bu süreç şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşundan, şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamaları içerir. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişiklikler yürütülür.

Ayrıca, şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemler de takip edilir.

Sahan Law Firm sermaye şirketlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı konsorsiyumlar veya ortak girişimleri için de hizmet verir. Hukuki yapıları ve ortaklarla aralarındaki ilişkiler oluşturulur; muhtemel sorunlar yaratıcı çözümler ile bertaraf edilir.

color-blocks-4 İş ve sosyal güvenlik hukuku

Sahan Law Firm,İşçi ve İşveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü alanında danışmanlık hizmeti verir ve bu konulara ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder.

color-blocks-5 Deniz hukuku

Sahan Law Firm, liman işletmeciliği ve konteyner taşımacılığı alanında faaliyet gösteren müvekkillerine, deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku alanında danışmanlık hizmeti verir ve bu konulara ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder.

color-blocks-5 Sağlık hukuku

Sahan Law Firm,hastane ve helim hatalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü alanında danışmanlık hizmeti verir ve bu konulara ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder.

color-blocks-5 Banka ve finans

Sahan Law Firm bankacılık ve finans konusunda genel yasal düzenlemelere ilişkin danışmanlığın yanı sıra her türlü bireysel ve kurumsal ticari finansmana ilişkin konularda da hukukî danışmanlık yapar.

Ülke sınırları içindeki ve uluslararası ticarette önemli yer tutan projelerde ve iflasın engellenmesi için tasarlanan borçların yeniden yapılandırma işlemlerinde farklı tarafları temsil eder.

color-blocks-5 İcra iflas hukuku

Sahan Law Firm alacaklı veya borçlu sıfatıyla, icra veya iflas takiplerine taraf olan müvekkillerinin çıkarlarını korur.

Bu amaç doğrultusunda, alacakların tahsili veya müvekkil aleyhine başlatılan icra ve iflas takibinin durdurulması için icra ve iflas hukukunun tanıdığı tüm olanaklar kullanılır.

color-blocks-5 Yabancılar hukuku

Sahan Law Firm, yabancılar hukuku, yabancıların Türkiyede çalışma ve oturma izni alınması, uzatılması süreçlerinde genel yasal düzenlemelere ilişkin her türlü bireysel ve kurumsal hukukî danışmanlık yapar.