• Adalet Bakanlığı
  • Türkiye Barolar Birliği
  • Danıştay
  • İstanbul Barosu
  • Yargıtay