KURUMSAL İŞLER

Şahan Hukuk Bürosu'nun Kurumsal İşler birimi, üç temel faaliyet yürütür. Bunlar genel danışmanlık hizmetleri, farklı türde projelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesidir.

Şahan Hukuk Bürosu, ticaret ve sanayinin değişik kollarında faaliyet gösteren pek çok yerli ve yabancı müvekkile hizmet verir; her türlü hukuki konuda genel danışmanlık yapar.

Danışmanlık hizmeti, başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun her dalı, banka ve finans, sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku, idare hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, gayrimenkul hukuku, deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku alanlarını kapsar.

Şahan Hukuk Bürosu ayrıca, maden hukuku, hava hukuku, sağlık hukuku, tazminat hukuku,telekomünikasyon ve turizm gibi hukuk dallarında da müvekkillere genel danışmanlık hizmeti sunar.

Şahan Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı pek çok önemli aktörün rol aldığı, çok taraflı ve farklı türdeki pek çok projenin yürütülmesinde görev alır. Birleşme ve devralmalar, proje finansmanı,ve özelleştirmeler,gayrimenkul yatırım projeleri yürütülen projeler arasında önemli yer tutar."

Şahan Hukuk Bürosu'nun çok farklı tiplerdeki sözleşme konusundaki uzmanlığı uluslararası faaliyet alanını ve gücünü gösteren en önemli unsurlardan biridir.

Şahan Hukuk Bürosu, müvekkillerinin yurtiçinde ve uluslararası düzlemde gerçekleştirdikleri ticari işlemlerde kullanılan gayrimenkul kirasından lisans sözleşmesine, acentelik sözleşmesinden ortak girişim sözleşmesine kadar pek çok türde sözleşmeler hazırlar ve inceler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Şahan Hukuk Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü birimi, müvekkillerini mahkemeler ile ulusal ve uluslararası tahkim kurumları önünde temsil eder. Bu birim, ticari ve idari uyuşmazlıklarda durumu krize dönüşmeden önce çözmeyi amaçlar.

Burada uyuşmazlıkların müvekkiller lehine dostane yollarla sulhen ve masrafsız çözümü esas alınır. Uyuşmazlıkların sulhen çözümünün mümkün olmadığı hallerde, müvekkil menfaatlerini en iyi derecede koruyacak çözümler en hızlı şekilde üretilir.

Şahan Hukuk Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü birimi hukukun her alanından doğan davaları takip eder. Bununla birlikte uzmanlık alanları arasında şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun her dalı, idare hukuku, iş hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davalar önemli bir yer tutar.

Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamları da icra ve iflas takibi süreçleri ile yerine getirilir; müvekkillerin alacaklarına kavuşması sağlanır