Şahan Hukuk Bürosu, müvekkillerin ihtiyaçlarını karşılarken değişik alanlardaki bilgilerini harmanlar ve birleştirir. Şahan Hukuk Bürosu’nun her bir üyesi kendi bilgi, görüş ve uzmanlık anlayışını projeye aktarır..

color-blocks-8 KVKK(Kişisel Verilerin Korunması)

KVKK’ ya uyumun sağlanması amacıyla Şahan Law Fırm olarak müvekkillerimize: KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması, Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

color-blocks-8 Gayrimenkul hukuku

Şahan Hukuk Bürosu, ticari gayrimenkul iktisabı, devri, kiralanması gibi işlemlerin yanı sıra, uluslararası gayrimenkul geliştirme şirketlerinin büyük ölçekteki inşaat projelerine danışmanlık hizmetleri sağlar. Bu projelerden doğan her türlü ihtilaflarda müvekkillerini temsil eder. Gayrimenkul hukuku içinde EPC sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri ve alış-veriş merkezlerine ilişkin sözleşmeler önemli yer tutar.

color-blocks-7 Şirketler hukuku

Şahan Hukuk Bürosu, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin hizmet sunar.

Bu süreç şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşundan, şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamaları içerir. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişiklikler yürütülür.

Ayrıca, şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemler de takip edilir.

Şahan Hukuk Bürosu sermaye şirketlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı konsorsiyumlar veya ortak girişimleri için de hizmet verir. Hukuki yapıları ve ortaklarla aralarındaki ilişkiler oluşturulur; muhtemel sorunlar yaratıcı çözümler ile bertaraf edilir.

color-blocks-4 İş ve sosyal güvenlik hukuku

Şahan Hukuk Bürosu,İşçi ve İşveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü alanında danışmanlık hizmeti verir ve bu konulara ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder.

color-blocks-5 Deniz hukuku

Şahan Hukuk Bürosu, liman işletmeciliği ve konteyner taşımacılığı alanında faaliyet gösteren müvekkillerine, deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku alanında danışmanlık hizmeti verir ve bu konulara ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder.

color-blocks-5 İcra iflas hukuku

Şahan Hukuk Bürosu alacaklı veya borçlu sıfatıyla, icra veya iflas takiplerine taraf olan müvekkillerinin çıkarlarını korur.

Bu amaç doğrultusunda, alacakların tahsili veya müvekkil aleyhine başlatılan icra ve iflas takibinin durdurulması için icra ve iflas hukukunun tanıdığı tüm olanaklar kullanılır.

color-blocks-5 Yabancılar hukuku

Şahan Hukuk Bürosu, yabancılar hukuku, yabancıların Türkiyede çalışma ve oturma izni alınması, uzatılması süreçlerinde genel yasal düzenlemelere ilişkin her türlü bireysel ve kurumsal hukukî danışmanlık yapar.